شربت سکنجبین طلایی مهزیار

18,000 تومان

مقوی کبد

مصفای مجرای خون، مفرج موثر در تخلیه صفرای کبدی و بهبود متابولیسم سلول‌های کبدی