روغن ماساژ اکاموس

    33,000 تومان

    بازکننده عروق سطحی

    تسکین دردهای عضلانی و مفصلی

    تهیه، فرمولاسیون و بسته‌بندی به سفارش دکتر کاظم کاروان مسجدی