روغن ماساژ اکاموس

90,000 تومان

بازکننده عروق سطحی

تسکین دردهای عضلانی و مفصلی

تهیه، فرمولاسیون و بسته‌بندی به سفارش دکتر کاظم کاروان مسجدی